Vision Academy ilə

Primavera P6

Peşəkar təlimçilər

Peşəkar dəstək komandası

Sertifikatla təminat

Bizim təklifimiz

Proqram təminatı

Tələbələrimizin Primavera P6 proqramı təminatı

Sinaq imtahanları

İrəliləyişləri və boşluqları görmək şansı

Peşəkar təlimçilər

Təhsilinizin peşəkarlara həvalə olunması

Peşəkar dəstək komandası

Suallar zamanı sizi dəstəkləyən komanda

Qrup bölgüsü

Dərslərin mini qruplarda tədrisi

Sertifikat

Məzunların sertifikatla təminatı

Tədris proqramı

Primavera P6 üçün tədris proqramı

Müraciət edin

Uğurlu tələbələrimizdən biri olun

Ümumi müraciət