Vision Academy ilə

CFA

CFA 3 səviyyəni bütünlüklə bitirmiş təlimçilər

CFA scholarship-ə dəstək

Zəmanət

Bizim təklifimiz

Xüsusi endirimlər

Hüquqi və fiziki şəxslərə
20%-ə qədər endirim

Sual-cavab

Aylıq ödənişsiz sual-cavab sessiyalar

Spesifiklik

Fokus qruplarda spesifik tədris

Güzəşt

Periodik qiymət güzəştləri

Effektivlik

Effektiv tədris metodikası

Dəstək

İmtahan qeydiyyatına dəstək

Tədris proqramı

FA

Financial Accounting

FR

Financial Reporting

MA

Management Accounting

Müraciət edin

Uğurlu tələbələrimizdən biri olun

Ümumi müraciət