Vision Academy ilə

Business English

Çoxillik təcrübə

Beynəlxalq tərəfdaşlıq

Endirim

Bizim təklifimiz

İndividual yanaşma

Hər bir tələbəyə individual yanaşma

Metodika

Beynəlxalq standartlara uyğun təlim metodikası

Dəqiqlik

Ehtiyacların dəqiq müəyyən edilməsi

Öyrənilmə

Biznes qabiliyyətlərinin öyrənilməsi

Qruplaşdırma

Diaqnoztik testin keçirilməsi və doğru qruplaşdırma

Terminlər

Spesifik termin və ifadələrin mənimsənilməs

Tədris proqramı

Business English üçün tədris proqramı

Müraciət edin

Uğurlu tələbələrimizdən biri olun

Ümumi müraciət