Vision Academy ilə

ACCA

ACCA rəsmi tərəfdaşlığı

Vision Academy rəsmi tərəfdaşdır

Deloitte təcrübəsi

Təlimçilər beynəlxalq təcrübəlidirlər

Endirim

İlkin imtahan qeydiyyatına 65% endirim

Bizim təklifimiz

Spesifiklik

Fokus qruplarda spesifik tədris

Dəstək

İmtahan qeydiyyatına dəstək

Effektlivlik

Effektiv tədris metodikası

Qısa yol

“ACCA Diploma” almağın ən qısa yolu

Sual-cavab

Aylıq ödənişsiz sual-cavab sessiyası

Güzəşt

Periodik qiymət güzəştləri

Tədris proqramı

FA

Financial Accounting

FR

Financial Reporting

MA

Management Accounting

Müraciət edin

Uğurlu tələbələrimizdən biri olun

Ümumi müraciət