Ən çox istifadə olunan maliyyə terminləri və tərcümələri

    English Azərbaycanca На русском Accounts Payable Kreditor borcları Счета к оплате/ Кредиторская задолженность Accounts Receivable Debitor borcları Дебиторская задолженность Asset Aktivlər Актив Balance Sheet Balans hesabatı Баланс Cash Flow Nağd pul hərəkəti Движение денежной наличности   Fixed Asset Əsas vəsaitlər Основные средства Income Statement Gəlir hesabatı Отчет о доходах Liability Öhdəliklər Ответственность, обязятельство […]

Tələbələr üçün faydalı terminlər və izahları

Tələbəlik həyatı ilə bağlı müəyyən termin və ifadələr var ki, ingilis dilində olmaqlarına baxmayaraq, artıq beynəlmilləşib və bir çox ölkələrdə istifadə olunur. Amma tələbələr və gənclərlə olan sıx ünsiyyətimiz zamanı, bir çoxlarının bu sözləri düzgün anlamadığı, yaxud mənasını bilmədiyi aşkarlanır. Bu səbəbdən, siz gənclərə faydası toxunacağı düşüncəsi ilə aşağıdakı terminlər və onların izah yaxud tərcümələrini […]