Beynəlxalq kvalifikasiyalar

Bəzən xaricdə təhsil ekvivalenti kimi Xaricdə təhsil almağın əsasən bir başlıca səbəbi olur – yaxşı mütəxəssisə çevrilməklə, ölkəmizdə, yaxud xaricdə yaxşı işlə təmin olunmaq. Mübaliğəsiz, xaricdə təhsil gənclər üçün çox böyük imkanlar açır, dünyagörüşündən tutmuş, dil biliklərinə qədər əsaslı inkişafa səbəb olur. Bəs, xaricə getmədən kvalifikasiyalı kadra çevrilmək olarmı? Kvalifikasiya almazdan öncə hansı faktorlara fikir […]