Başa düşürəm, amma danışa bilmirəm – baryerini birgə aşıraq

İngilis dilinin təlimi, yaxud tədrisi uzun illərdir ki, ən tələb olunan və aktual peşələrdəndir. Çünki bu dil bütün dünyada ən çox danışılan 3 dildən biri, ən əsası isə biznesin ana dilidir. TheLunguist.com saytının təhlilinə əsasən, yaxın gələcəkdə bu dilin başqa birisi ilə əvəz olunması gözlənilmir. Yəni, hələ bir neçə nəsil əminliklə bu dili öyrənib iş […]

Kompyuterlərin tarixindən- abaküsdən beşinci nəsilə qədər

Kompyuter elektron hesablama maşınıdır və EHM sahəsində ən son alət məhz kompyuterlər hesab olunur. Kompyuterlərdən əvvəl abaküs, arifmomert, cəmləyici maşını kimi EHM-lər olub və hər bir maşın öncəkindən daha təkmil idi. 1822-ci ildə İngilis riyaziyyatçısı Charles Babbage İngiltərə hökümətinin maliyyə dəstəyi ilə buxarla çalışan rəqəm cədvəllərini hesablaya bilən hesablama maşınını icad etməyə cəhd edir, lakin […]