“Mixed ability groups” nədir? Bu cür qruplara İngilis dili necə tədris edilməlidir?

“Mixed ability” qrup deyərkən yalnız A1, A2, B1, B2 ya da ki C1, C2 səviyyələri nəzərdə tutulmur. “Mixed ability” termini həm də şagirdlərin dil öyrənmə qabiliyyəti, dil öyrənmə üslubu, dilə olan münasibəti, mədəni mənsubiyyəti, ana dilinin və bildiyi digər dillərin dili öyrənməyə təsiri  və sair kimi amilləri əhatə edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, […]